ABRI is blij met iedereen die haar of zijn steentje wil bijdragen voor mensen met een verstandelijke handicap. Net als ieder mens heeft deze groep behoefte aan een gezellige invulling van hun vrije tijd. Het enige verschil is dat zij soms een steuntje in de rug nodig hebben.

Wat heeft ABRI u te bieden?

In de eerste plaats erg veel voldoening in de taak waar u zich het meest thuis voelt. U kunt er verzekerd van zijn dat de groep waarvoor ABRI zich inspant u dankbaar is voor uw aandacht en zorg die u aan hen besteedt.

U doet de werkervaring op met de doelgroep en heeft contact met collega’s en wij bieden de mogelijkheid om uw kwaliteiten en capaciteiten in te zetten.
U kunt terugvallen op deskundige begeleiding bij de activiteit.
Wij bieden een gezellige werksfeer en hopen dat ook u daar uw aandeel in heeft.
U haalt veel voldoening uit het werken met onze doelgroep.

Vrijwilligerstaken

Vrijwilligers begeleiden een activiteit op de locatie, al naar gelang hun ambitie. Vrijwilligers worden ondersteund door de coördinator van de activiteit ter plaatse. Zij worden soms ingezet voor incidentele klussen en leggen verantwoording af aan de coördinator van de activiteit.

Voorbeelden van activiteiten

 • Brandweerdag (Uitnodigingen versturen 1x per jaar en aanmeldingen bijhouden)
 • Down Syndroom oudercontactgroep (Activiteiten t.b.v. deze doelgroep)
 • Freeweelers vakantieweek (zomer) 18+ (Voorbereiden vakantie, begeleiding tijdens vakantie)
 • RGB computerclub (1x per maand op vrijdagavond als begeleiding de cursus bijwonen)
 • Schaatsen met ASV (winterseizoen) (Mee als begeleiding)
 • Time Out Disco (1x per maand op vrijdagavond begeleiding en meefeesten)
 • Muziekactiviteiten (Begeleiden bij muziek maken/zingen)
 • Schoolvakantie activiteiten 14+ (Voorbereiden activiteiten en begeleiding)
 • Schoolvakantie activiteiten 6+ (Voorbereiden activiteiten en begeleiding)
 • Politiek panel G-Kracht (Lid van panel begeleiden als (buddy) SAM)
 • Kantoorondersteuning Abri (Maandelijkse nieuwsbrief samenstellen, website bijhouden)
 • Zeilen (Voorbereiden, begeleiding tijdens het zeilen)

Vrijwilligershandboek

»» bekijk het vrijwilligershandboek