Praat met mijHoe zorg je ervoor dat je niet over maar met mensen met een verstandelijke beperking praat? Hoe kun je als beleidsmaker, wijkprofessional of buurtbewoner deze doelgroep betrekken bij gesprekken over beleid en over de wijk? En hoe kun je buurtbewoners met een (licht) verstandelijke beperking ontmoeten en betrekken bij activiteiten?

In de gereedschapskist Praat met mij vind je vier praktische en toegankelijke methoden waardoor mensen met een (licht) verstandelijke beperking op een laagdrempelige manier mee kunnen praten en doen. Zo kunnen zij hun ervaringen en ideeën delen met beleidsmakers en professionals.

De vier methoden zijn:

Kwartetspel


Wissel informatie en meningen uit met het Praat met mij Kwartetspel: een speelse manier voor beleidsmakers en hulpverleners om in gesprek te gaan met mensen met een verstandelijke beperking.

Politiek panel


Geef inspraak via het G-KRACHT politiek panel: een methode om beleidsmakers op stedelijk niveau de stem van mensen met een verstandelijke beperking zélf te laten horen over hoe het beleid uitpakt in de praktijk en wat zij graag veranderd zien.

De Stamtafel

De stamtafel
Participeer in de wijk via de Stamtafel: een methode om in een wijk een ontmoetingsplek voor mensen met een verstandelijke beperking te creëren. Vanuit de Stamtafel worden deelnemers gestimuleerd om zelfstandig actief te worden in hun wijk.

Persona's

Persona's
Geef beleid een gezicht via Persona’s: een methode voor mensen met een verstandelijke beperking om het gesprek aan te gaan met beleidsmakers en professionals zonder dat zij daarbij steeds hun eigen ervaringen hoeven te vertellen. Maak kennis met de persona’s Nel en Robin en krijg een kijkje in hun leven. Zo kunnen mensen met een verstandelijke beperking het beleid toetsen en beïnvloeden.

Bestellen

De gereedschapskist met de vier methoden is vanaf 1 juli 2017 beschikbaar.

Het kwartetspel met gebruiksaanwijzing is al wel te bestellen voor € 20,- incl verzending.
Dit kan door een mail te sturen naar ingrid@stichtingabri.org.

De Praat met mij gereedschapskist is ontwikkeld door stichting ABRI in samenwerking met stichting Movisie en stichting Prisma.

logo stichting ABRI  logo stichting Prisma  logo Movisie