Stras

2016-2017 / Project Stoere Stemmer

Het stemmen toegankelijk maken voor mensen met een beperking.
We hebben samen een workshop ontwikkeld en ons G-KRACHT panel heeft de workshop gegeven bij 6 woonvoorzieningen en leerbedrijven.

www.stras.nl

Movisie en Prisma

2015-2017 / Project Praat met mij

De gereedschapskist Praat met mij is ontwikkeld door stichting ABRI in samenwerking met stichting Movisie en stichting Prisma. Het project is tot stand gekomen dankzij de Pier de Boer-prijs 2015 van Stichting SPZ en dankzij de gemeente Almere.
Het thema van de Pier de Boer-prijs 2015 was medezeggenschap en betrokkenheid van mensen met een verstandelijke beperking in het transitie- en transformatieproces, in het bijzonder op gemeentelijk niveau.

www.movisie.nl
www.stichtingprisma.nl

Triade

1990-heden

Met Triade heeft ABRI verschillende projecten gedaan.
In 2016 en 2017 is Triade nauw betrokken bij o.a. het G-KRACHT panel.

www.meedoenensport.nl
www.triade-flevoland.nl

Serviceteam Stedenwijk

2014-heden

ABRI werkt samen met Serviceteam Stedenwijk vanuit het project Burgerkracht. Service Team Stedenwijk (STS) is de naam voor een groep mensen met een verstandelijke beperking die vanuit wijkcentrum “De Wijkhoek” in Almere aan de slag gaat voor een aangename en nuttige dagbesteding en daarmee de leefbaarheid in de buurt vergroot.

www.stedenwijknoord.eu