Het bestuur van de stichting ABRI is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het beleid en voor de financiën en heeft tevens een uitvoerende taak.  Het bestuur vergadert 8 à 9 keer  per jaar.

Een bestuurslid neemt zitting in het bestuur voor de duur van drie jaar. Daarna is hij/zij aftredend en kan wederom voor de duur van drie jaar benoemd worden.

Voorzitter

Mw. J. Lammers

Secretaris

Mw. C.C.M. van Oostveen van Breukelen

Penningmeester

Dhr. J.B.J. van Oostveen

Fondsenwerving

Mw. M. Gorter 

Website en communicatie

Dhr. H.P.M.Tijken

Algemeen bestuurslid

Dhr. T. van den Donk