Het bestuur van de stichting ABRI is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het beleid en voor de financiën en heeft tevens een uitvoerende taak.  Het bestuur vergadert 8 à 9 keer  per jaar.

Een bestuurslid neemt zitting in het bestuur voor de duur van drie jaar. Daarna is hij/zij aftredend en kan wederom voor de duur van drie jaar benoemd worden.

Op dit moment hebben wij ruimte voor nieuwe bestuursleden.

Bestuur en medewerkers stichting ABRI

Voorzitter

Dhr. T. Broekmeijer

Secretaris

Mw. C.C.M. van Oostveen van Breukelen

Penningmeester

Dhr. J.B.J. van Oostveen

Leden

Dhr. R. Verdonk
Dhr. H.P.M. Tijken

Mw. M. Gorter